Kennemer Wijn en Bier Gilde
het lekkerste bier brouw je zelf

OPEN DAG 2022

Komend najaar komt er eindelijk weer een open dag! Onder voorbehoud dat corona geen roet in het eten gooit, maar daar aan we niet van uit. Op 16 oktober 2022 kunnen er weer verschillende bockbieren geproefd worden, en ook zullen er hapjes verkrijgbaar zijn om de inwendige mens te versterken. Achter de schermen wordt al gewerkt aan de organisatie van deze dag. Zet de datum vast in je agenda, en zegt het voort! Meer informatie volgt na de zomervakantie.

Namens het bestuur, Kitty Rietman, secretaris.

Thuis bier brouwen doe je zo | Beer Talks - MANIFY.nl

Meten is weten

Brouwerij Dampegheest in Limmen is een regionale grootheid in ‘speciaalbier zonder flauwekul’. De meeste leden zullen het bier vast kennen en ook de brouwerij dan wel het proeflokaal zullen vast door leden bezocht zijn. Zondag 7 november is een kleine delegatie van het KWBG in de brouwerij ontvangen om meer te leren over het meten en analyseren van het brouwproces. Dampegheesters Perry Koot en Kees Verlaan vertelden duidelijk en openhartig wat zij doen om het proces te controleren en zo tot een goed eindresultaat te komen.

Uiteraard is het alcoholgehalte één van de parameters die nauwlettend gevolgd wordt.  Het theoretische alcoholgehalte wordt berekend op basis van de brouwgegevens en het werkelijke alcoholgehalte wordt gemeten na destillatie. Hun ervaring is dat meting en berekening aardig met elkaar overeen komen. De kleur (in EBC) wordt gemeten door middel van spectrofotometrie. De bitterheid (in EBU) wordt ook door middel van spectrofotometrie bepaald, nadat de bitterstoffen uit het bier zijn geëxtraheerd met een speciaal oplosmiddel. De bacteriologische analyses zijn uitbesteed aan het laboratorium van Innosieve Diagnostics in Wageningen; resultaten zijn in de regel binnen een week beschikbaar.

De eerste stappen in het proces zijn zeer belangrijk. De kwaliteit van het schroten wordt gemeten door een monster (300 gram) te nemen van het schrootsel  en vast te stellen wat de verdeling van de korrelgrootte is na het schroten. Daarbij gebruiken ze 3 zeven met een maasgrootte van respectievelijk 1,4; 1,0 en 0,25 mm. Van belang is dan: wat blijft er achter op de eerste zeef? Bij Dampegheest zit dat rond de 70%, Volgens de theorie zou dat een optimaal schrootresultaat zijn.

  

   Kees Verlaan demonstreert de werking van de zeven en het destillatieapparaat.

Dampegheest haalt nu een brouwzaalrendement van 83% en heeft als ambitie om door te groeien naar een brouwzaalrendement van 90%. Met een hogere opbrengst hoef je ook minder mouten in te kopen. Binnen het KWBG is een brouwzaalrendement van 60 – 65% gewoon. Hier valt voor ons zeker nog wat te winnen!

Voor het maischen wordt de pH berekend bij het samenstellen van het waterprofiel. De juiste hoeveelheid brouwzouten, afgestemd op de gebruikte mout, zorgt voor een voorspelbaar maisch pH. Tijdens het filteren en spoelen wordt het drukverschil over het filterbed gemeten over 2 kolommen in cm waterkolom, waarbij het drukverschil niet te hoog mag oplopen, dit om vastlopen van het filterbed te voorkomen. Voor het koken wordt de pH gecorrigeerd naar 5.3 voor optimale flocculatie tijden het kookproces. Einde vergisting kan wat tetrahop toegevoegd worden om de schuimkraag te bevorderen.

Al met al een zeer leerzame middag, waarbij uiteraard ook enkele biertjes van de brouwerij positief bijgedragen hebben aan de verkregen inzichten. Tenslotte hebben we als dank nog enkele zelf gebrouwen biertjes aan Perry en Kees overhandigd. 

Peter Wester, Simon van der Kolk en Cees Luttikhuizen

KWBG 40 jaar jong!

Op 29 oktober 2021 heeft het KWBG haar 40-jarig bestaan gevierd met een top jubileum avond. Tevens werd het 40-jarig jubileum bekroond met het boekwerk 'Het lekkerste maak je zelf!' met als subtitel 40jaar kennemer Wijn- en Bier Gilde 1981 - 2021 geschreven door Frans Koopmans. Chapeau Frans, 40 jaar 'lief en leed' van het KWBG prachtig verwoordt!

Eerbetoon aan bouwploeg onthuld.

 

KWBG – clubavond van 30 juli 2021

Eerbetoon aan de bouwploeg onthuld.

Maanden lang vroeg praktisch iedere bezoeker van De Schuimkraeg zich af waar dat laken in de sociale ruimte nou eigenlijk omheen gevouwen zat. Op de eerste de beste clubavond na de covid-sluiting werd het geheim dan eindelijk onthuld door voorzitter Stephan Pronin. Er kwam een metalen installatie tevoorschijn waarin elementen zichtbaar waren als bierpullen, een tapkraan en een bord waarop een lachende koe. ‘La vache qui rit’ luidt de bijbehorende tekst. Maker Paul van de Berg verklaarde de vrolijke bui van het beest door te wijzen op de tapkraan boven zijn kop. Het beweegbare kunstwerk, deels al eens  onderscheiden op een tentoonstelling in Leiden is een eerbetoon. Het verklarende bordje aan de wand maakt duidelijk dat het werk is opgedragen aan de bouwploeg. Respect voor de mannen die naast hun werk toch maar elke donderdagavond weer aan de slag gingen om het clubhuis perfect te maken. ‘Ze doen het toch maar, uitgezogen als een koe’, verklaarde Paul zijn creatieve vertaling.